هزینه معاینات پرانا طب چقدر است؟

طبق ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تخصصی طب کار استان تهران که هر سال در ماه اردیبهشت اعلام می‌شود آخرین لیست هزینه معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای طب کار به تفکیک به شرح زیر است.